เบอร์โทรศัพท์ 09979194787
ที่ตั้ง 64th St between 32x33 (opposite CAE school and next to Rose beauty salon)., Chanayethazan, Mandalay
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท Laundry
วัตถุประสงค์

64th St between 32x33 (opposite CAE school and next to Rose beauty salon)., Chanayethazan, Mandalay

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 12 Followers
2020.05.11 within 2,500 3
good service
[]
Read more