ĐT 0943197784
vị trí No -2, 4th Floor, 33th×34th St, 77th×78th St, Diamond Plaza Chan AyeThar Zan Township, Mandalay, Chanayethazan, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 05:59 - 19:59
Thứ hai: 05:59 - 19:59
Thứ ba: 05:59 - 19:59
Thứ tư: 05:59 - 19:59
Thứ năm: 05:59 - 19:59
Thứ sáu: 05:59 - 19:59
ngày thứ bảy: 05:59 - 19:59
Thanh toán Ask
Thể loại Đạp xe , Máy tập thể dục , Pilates
Mục đích

No -2, 4th Floor, 33th×34th St, 77th×78th St, Diamond Plaza Chan AyeThar Zan Township, Mandalay, Chanayethazan, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!