ĐT 09797397454
vị trí 65 Street,Between Gaw Thazin x Manawhari Street Mandalay, Chanmyathazi, Mandalay
Giờ mở cửa
Nửa đầu
chủ nhật: 05:59 - 12:59
Thứ hai: 05:59 - 12:59
Thứ ba: 05:59 - 12:59
Thứ tư: 05:59 - 12:59
Thứ năm: 05:59 - 12:59
Thứ sáu: 05:59 - 12:59
ngày thứ bảy: 05:59 - 12:59
Một nửa thứ hai
chủ nhật: 14:59 - 21:59
Thứ hai: 14:59 - 21:59
Thứ ba: 14:59 - 21:59
Thứ tư: 14:59 - 21:00
Thứ năm: 14:59 - 21:59
Thứ sáu: 14:59 - 21:59
ngày thứ bảy: 14:59 - 21:59
Thanh toán Ask
Thể loại quyền anh , Đạp xe , Máy tập thể dục , Pilates
Mục đích

65 Street,Between Gaw Thazin x Manawhari Street Mandalay, Chanmyathazi, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!