ĐT 01708334
vị trí Rm-004.603.604.272.Pyay Rd. DNH Tower. Sanchaung. Yangon., Sanchaung, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại tô màu , cắt tóc , Nối tóc , Hoán vị thẳng , Dưỡng tóc , uốn , Updo , Bím tóc , Highlight / Low light
Mục đích

Rm-004.603.604.272.Pyay Rd. DNH Tower. Sanchaung. Yangon., Sanchaung, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!