Kaung Restaurant | yathar
Kaung Restaurant

ကောင်းစားေသာက်ဆိုင်

- - Chanayethazan, Mandalay
Budget - - -

ĐT 092023954
vị trí 73rd Street, 31st X 32nd Streets, Chanayethazan Tsp, Mandalay, Chanayethazan, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 15:00 - 03:00
Thứ hai: 15:00 - 03:00
Thứ ba: 15:00 - 03:00
Thứ tư: 15:00 - 03:00
Thứ năm: 15:00 - 03:00
Thứ sáu: 15:00 - 03:00
ngày thứ bảy: 15:00 - 03:00
Thanh toán Ask
Thể loại Đồ ăn Mandalay , Giao hàng tận nơi
Mục đích Bữa tối , Bữa nửa buổi , Nửa đêm , Có đồ ăn mang đi , Với các bạn , Ngày , Ngay cả một người cũng không sao

73rd Street, 31st X 32nd Streets, Chanayethazan Tsp, Mandalay, Chanayethazan, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda