𝐇𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 & 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐆𝐲𝐦 | Beauty
𝐇𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 & 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐆𝐲𝐦

- - Chanayethazan, Mandalay
Budget

ĐT 09959395555
vị trí No(243), 80 street, Bet : 31st & 32nd Street Mandalay, Chanayethazan, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 06:59 - 21:30
Thứ hai: 06:59 - 21:30
Thứ ba: 06:59 - 21:30
Thứ tư: 06:59 - 21:30
Thứ năm: 06:59 - 21:30
Thứ sáu: 06:59 - 21:30
ngày thứ bảy: 06:59 - 21:59
Thanh toán Ask
Thể loại Đạp xe , Nhảy , Máy tập thể dục , Võ thuật , Pilates
Mục đích

No(243), 80 street, Bet : 31st & 32nd Street Mandalay, Chanayethazan, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda