ZTA - Myanmar 1st Fitness Bootcamp Training Center | Beauty
ZTA - Myanmar 1st Fitness Bootcamp Training Center

- - Chanmyathazi, Mandalay
Budget - - -

ĐT 09400900471
vị trí Mingalar Mandalay,Block-6,Unit-9(73rd Street,Between Thazin Street and Ngu War Street), Chanmyathazi, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 06:59 - 20:30
Thứ hai: 06:59 - 20:30
Thứ ba: 06:59 - 20:30
Thứ tư: 06:59 - 20:30
Thứ năm: 06:59 - 20:30
Thứ sáu: 06:59 - 20:30
ngày thứ bảy: 06:59 - 20:30
Thanh toán Ask
Thể loại Đào tạo về vi mạch , Nhảy , Pilates
Mục đích

Mingalar Mandalay,Block-6,Unit-9(73rd Street,Between Thazin Street and Ngu War Street), Chanmyathazi, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda