IronFit Fitness Center & Swimming Pool | Beauty
IronFit Fitness Center & Swimming Pool

- - Chanmyathazi, Mandalay
Budget - - -

ĐT 09799995858
vị trí Chanmyathazi, Mandalay
Giờ mở cửa
Nửa đầu
chủ nhật: 06:00 - 00:00
Thứ hai: 06:59 - 12:59
Thứ ba: 06:59 - 12:59
Thứ tư: 06:59 - 12:59
Thứ năm: 06:59 - 12:59
Thứ sáu: 06:59 - 12:59
ngày thứ bảy: 06:59 - 12:59
Một nửa thứ hai
chủ nhật: 14:30 - 20:30
Thứ hai: 14:30 - 20:30
Thứ ba: 14:30 - 20:30
Thứ tư: 14:30 - 20:30
Thứ năm: 14:30 - 20:30
Thứ sáu: 14:30 - 20:30
ngày thứ bảy: 14:30 - 20:30
Thanh toán Ask
Thể loại quyền anh , Đạp xe , Máy tập thể dục , Pilates , Hồ bơi
Mục đích

Chanmyathazi, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!