ĐT 09420012888
vị trí အမွတ္310 ဝါးတန္းလမ္း ဝင္းေရြွဝါတာဝါ လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္ (ေျမညီထပ္ အခန္းNO 005) 0095 Yangon, Lanmadaw, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại tô màu , cắt tóc , Nối tóc , Hoán vị thẳng , Dưỡng tóc , uốn , Bím tóc , Highlight / Low light
Mục đích

အမွတ္310 ဝါးတန္းလမ္း ဝင္းေရြွဝါတာဝါ လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္ (ေျမညီထပ္ အခန္းNO 005) 0095 Yangon, Lanmadaw, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!