ĐT 01565242
vị trí Waizayantar City Mart, South Okkalapa, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 01:00 - 00:00
Thứ hai: 01:00 - 00:00
Thứ ba: 01:00 - 00:00
Thứ tư: 01:00 - 00:00
Thứ năm: 01:00 - 00:00
Thứ sáu: 01:00 - 00:00
ngày thứ bảy: 01:00 - 00:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng thuốc
Mục đích

Waizayantar City Mart, South Okkalapa, Yangon

Reviews
Win Yadana Phyo | yathar
833 Reviews, 14 Followers
2020.04.24 2,500-5,000 3
[]
Read more