vị trí AKK Shopping Center, Thingangyun, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 21:00
Thứ hai: 09:00 - 21:00
Thứ ba: 09:00 - 21:00
Thứ tư: 09:00 - 21:00
Thứ năm: 09:00 - 21:00
Thứ sáu: 09:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng thuốc
Mục đích

AKK Shopping Center, Thingangyun, Yangon

Reviews
Win Yadana Phyo | yathar
833 Reviews, 13 Followers
2020.04.24 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda