vị trí St.John City Mall, Lanmadaw, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 22:00
Thứ hai: 09:00 - 22:00
Thứ ba: 09:00 - 22:00
Thứ tư: 09:00 - 22:00
Thứ năm: 09:00 - 22:00
Thứ sáu: 09:00 - 22:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 22:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng thuốc
Mục đích

St.John City Mall, Lanmadaw, Yangon

Reviews
Win Yadana Phyo | yathar
833 Reviews, 14 Followers
2020.04.24 2,500-5,000 3
[]
Read more