vị trí Junction Square, Kamaryut, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 21:00
Thứ hai: 09:00 - 21:00
Thứ ba: 09:00 - 21:00
Thứ tư: 09:00 - 21:00
Thứ năm: 09:00 - 21:00
Thứ sáu: 09:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng thuốc
Mục đích

Junction Square, Kamaryut, Yangon

Reviews
Win Yadana Phyo | yathar
833 Reviews, 14 Followers
2020.04.24 2,500-5,000 3
[]
Read more