ĐT 09441170223
vị trí No.15, 162 street, Tarmwe township, Yangon, Tamwe, Yangon
Thanh toán Ask
Thể loại tô màu , cắt tóc , Nối tóc , Hoán vị thẳng , Dưỡng tóc , Bím tóc , Highlight / Low light
Mục đích

No.15, 162 street, Tarmwe township, Yangon, Tamwe, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda