ĐT 09799844572
vị trí Level 2, Junction City, Pabedan, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 21:00
Thứ hai: 09:00 - 21:00
Thứ ba: 09:00 - 21:00
Thứ tư: 09:00 - 21:00
Thứ năm: 09:00 - 21:00
Thứ sáu: 09:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng mỹ phẩm
Mục đích

Level 2, Junction City, Pabedan, Yangon

Reviews
Win Yadana Phyo | yathar
833 Reviews, 13 Followers
2020.04.21 100,000-200,000 3
[]
Win Yadana Phyo | yathar
833 Reviews, 13 Followers
2020.04.21 100,000-200,000 3
Best quality than any other skin care brand
[]
Read more
yathar | foodpanda