ေရႊမ်က္ဝန္း Beauty Salon Nail Art & Spa | Beauty
ေရႊမ်က္ဝန္း Beauty Salon Nail Art & Spa

3 1 Kamaryut, Yangon
Budget - - -

電話號碼 09263687447
地址 အမွတ္(၃၇)၊ေျမညီထပ္၊ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ျမဳိ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္။, Kamaryut, Yangon
付款 Ask
種類 染色 , 理髮 , 直發 , 頭髮護理 , 高光 / 低光 , 打蠟 , 粉刺 , 臉部護理 , 掩蔽 , 果皮 , 補償 , 眉毛打蠟 , 修腳 , 修指甲 , 凝膠拋光 , 指甲延伸 , 足部按摩 , 面部按摩
使用目的

အမွတ္(၃၇)၊ေျမညီထပ္၊ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ျမဳိ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္။, Kamaryut, Yangon

Reviews
EI PO PO Aung | yathar
EI PO PO Aung
392 Reviews, 1 Followers
2020.04.21 within 2,500 3
[]
Read more