เบอร์โทรศัพท์ 0943172872
ที่ตั้ง 83 rd Street, Bet 21nd ~22rd Street, Mandalay 0943172872 Mandalay, Mandalay
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท ช่างตัดผม , เป่าแห้ง , การระบายสี , การตัดผม , ต่อผม , การยืดผม , รักษาผม , ไฮไลท์ / ไฟต่ำ
วัตถุประสงค์

83 rd Street, Bet 21nd ~22rd Street, Mandalay 0943172872 Mandalay, Mandalay

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

yathar | foodpanda