เบอร์โทรศัพท์ 09969947317
ที่ตั้ง San Yeik nyein, Hledan Rd, Yangon, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท ร้านขายยา , ร้านเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์

San Yeik nyein, Hledan Rd, Yangon, Yangon

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

yathar | foodpanda