ĐT 09777619648
vị trí Kamaryut, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 09:00
Thứ hai: 10:00 - 09:00
Thứ ba: 10:00 - 09:00
Thứ tư: 10:00 - 09:00
Thứ năm: 10:00 - 09:00
Thứ sáu: 10:00 - 09:00
ngày thứ bảy: 10:00 - 09:00
Thanh toán Ask
Thể loại cắt tóc , Nối tóc , Hoán vị thẳng , Dưỡng tóc , uốn , Điêu trị da mặt
Mục đích

Kamaryut, Yangon

Reviews
Khine Zar | yathar
Khine Zar
340 Reviews, 14 Followers
2020.04.07 5,000-10,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda