ĐT 09446515448
vị trí 25 Thanthumar street Thingangyun Township, Thingangyun, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 21:00
Thứ hai: 08:00 - 21:00
Thứ ba: 08:00 - 21:00
Thứ tư: 08:00 - 21:00
Thứ năm: 08:00 - 21:00
Thứ sáu: 08:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng mỹ phẩm
Mục đích

25 Thanthumar street Thingangyun Township, Thingangyun, Yangon

Reviews
Win Yadana Phyo | yathar
833 Reviews, 14 Followers
2020.04.07 2,500-5,000 3
Service is nice and has so many products related with health & Beauty
[]
Read more