ĐT 01535024
vị trí Yangon Yangon (West) Mayangone Mayangone No.4. Pyay Road. 6 Mile. Mayangone Township. Yangon, Mayangone, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 00:00 - 00:00
Thứ hai: 00:00 - 00:00
Thứ ba: 00:00 - 00:00
Thứ tư: 00:00 - 00:00
Thứ năm: 00:00 - 00:00
Thứ sáu: 00:00 - 00:00
ngày thứ bảy: 00:00 - 00:00
Thanh toán Ask
Thể loại cắt tóc , Dưỡng tóc , Highlight / Low light , sáp , Điêu trị da mặt , Trang điểm , Spa
Mục đích

Yangon Yangon (West) Mayangone Mayangone No.4. Pyay Road. 6 Mile. Mayangone Township. Yangon, Mayangone, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda