မိုးကုတ္သူ - ႐ွမ္းေခါက္ဆြဲႏွင့္ ႐ွမ္းအစားအစာ

မိုးကုတ္သူ - ႐ွမ္းေခါက္ဆြဲႏွင့္ ႐ွမ္းအစားအစာ Photo

Review

မိုးကုတ္သူ - ႐ွမ္းေခါက္ဆြဲႏွင့္ ႐ွမ္းအစားအစာ Review

Review

Detail Information

Edit request
Shop name မိုးကုတ္သူ - ႐ွမ္းေခါက္ဆြဲႏွင့္ ႐ွမ္းအစားအစာ
Address South Okkalapa, Yangon
Open times Sunday: 08:00 - 16:00
Monday: 08:00 - 16:00
Tuesday: 08:00 - 16:00
Wednesday: 08:00 - 16:00
Thursday: 08:00 - 16:00
Friday: 08:00 - 16:00
Saturday: 08:00 - 16:00
Genre Yangonese / Shan / Noodles / Myanmar / Noodles /
Purpose Breakfast / Lunch / Dinner / Brunch / With Friends / Date / Single / With Kids /
View Map