เบอร์โทรศัพท์ 09 2009335
ที่ตั้ง 35th Street, Bet 75th and 76th, Chanayethazan, Mandalay
เวลาทำการ วันอาทิตย์: 01:00 - 24:00
วันจันทร์: 01:00 - 24:00
วันอังคาร: 01:00 - 24:00
วันพุธ: 01:00 - 24:00
วันพฤหัสบดี: 01:00 - 24:00
วันศุกร์: 01:00 - 24:00
วันเสาร์: 01:00 - 24:00
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารมัณฑะเลย์ , แกงกะหรี่อินเดีย , อาหารอินเดียเหนือ , อาหารอินเดียใต้ , อาหารออร์แกนิค , เบ็นโต (ข้าวกล่องญี่ปุ่น) , บริการสั่งอาหารส่งถึงบ้าน , อาหารพม่า , อาหารอินเดีย, เนปาล , อื่นๆ
วัตถุประสงค์ อาหารเช้า , อาหารกลางวัน , อาหารเย็น , อาหารเช้าควบกลางวัน , สั่งกลับบ้านได้ , กับเพื่อน , เดท , มาคนเดียวได้ , พาเด็กมาด้วยได้ , เหมาะสำหรับเจรจาธุรกิจ

35th Street, Bet 75th and 76th, Chanayethazan, Mandalay

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

yathar | foodpanda