vị trí 104 Inya Road Local Tai-Shan eatery Myanmar, Kamaryut, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 07:00 - 20:00
Thứ hai: 07:00 - 20:00
Thứ ba: 07:00 - 20:00
Thứ tư: 07:00 - 20:00
Thứ năm: 07:00 - 20:00
Thứ sáu: 07:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 07:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại Đồ ăn Shan , Đồ ăn từ thiên nhiên , Thực phẩm kết hợp , Đồ ăn Myanmar , Khác
Mục đích

104 Inya Road Local Tai-Shan eatery Myanmar, Kamaryut, Yangon

Reviews
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.07.10 Lunch within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda