Cafe Caesar | yathar
Cafe Caesar

3 2 Kamaryut, Yangon
Budget - 5,000-10,000 kyat within 2,500 kyat

ĐT 09 322 33038
vị trí အမှတ်(၅၀)၊အင်းလျားမြိုင်လမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်, Kamaryut, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 07:00 - 21:00
Thứ hai: 07:00 - 21:00
Thứ ba: 07:00 - 21:00
Thứ tư: 07:00 - 21:00
Thứ năm: 07:00 - 21:00
Thứ sáu: 07:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 07:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại mỳ ống , pizza , rượu , Quán bar kiểu Ý , Quán cà phê , người Ý , Cafe đồ ngọt
Mục đích

အမှတ်(၅၀)၊အင်းလျားမြိုင်လမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်, Kamaryut, Yangon

Reviews
Su Hlaing | yathar
Su Hlaing
1 Reviews, 0 Followers
2019.12.08 Dinner within 2,500 3
[]
Nao Kinemori | yathar
Nao Kinemori
130 Reviews, 10 Followers
2018.03.26 Lunch 5,000-10,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda