Chinese Food Restaurant(CFR) | yathar
Closed
Chinese Food Restaurant(CFR)

3 1 Chanayethazan, Mandalay
Budget - - within 2,500 kyat

Photo

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda