ရွှေမြို့သူ မြန်မာထမင်းဟင်း နှင့် တရုတ်အစားအစာ | yathar
ရွှေမြို့သူ မြန်မာထမင်းဟင်း နှင့် တရုတ်အစားအစာ

0 - Mahaaungmyay, Mandalay
Budget - - -

Tel 092016547
Address 68th street, Mandalay 41×42nd street, Mahaaungmyay, Mandalay
Open times Sunday: 07:00 - 21:00
Monday: 07:00 - 21:00
Tuesday: 07:00 - 21:00
Wednesday: 07:00 - 21:00
Thursday: 07:00 - 21:00
Friday: 07:00 - 21:00
Saturday: 07:00 - 21:00
Payment Ask
Genre Mandalay , Fried rice , Other sweets , Myanmar , Chinese , Cafe, Sweets
Purpose Breakfast , Lunch , Dinner , Brunch , Takeout , With Friends , Single , With Kids

68th street, Mandalay 41×42nd street, Mahaaungmyay, Mandalay

Reviews

No posts yet. Let's review!

test title | yathar