09779915002

ထူးကဲ - ရွမ္း႐ိုးရာမုန္႔သေရစာမ်ိဳးစံု

ထူးကဲ - ရွမ္း႐ိုးရာမုန္႔သေရစာမ်ိဳးစံု Photo

Review

ထူးကဲ - ရွမ္း႐ိုးရာမုန္႔သေရစာမ်ိဳးစံု Review

Review

Detail Information

Edit request
Shop name ထူးကဲ - ရွမ္း႐ိုးရာမုန္႔သေရစာမ်ိဳးစံု
Address Corner of 64 St and 42 St, Mahaaungmyay, Mandalay, Mandalay
Open times Sunday: 10:30 - 20:00
Monday: 10:30 - 20:00
Tuesday: 10:30 - 20:00
Wednesday: 10:30 - 20:00
Thursday: 10:30 - 20:00
Friday: 10:30 - 20:00
Saturday: 10:30 - 20:00
Tel 09779915002
Genre Shan / Juice Bar / Other sweets / BBQ / Myanmar / Cafe, Sweets / Others /
Purpose Lunch / Dinner / Brunch / Takeout / With Friends / Date / Single / With Kids / Good Scenery / Good Atmosphere / For Business /
View Map