0991051139

တာမိုးေက်ာ္ ယူနန္စားေသာက္ဆိုင္ 雲泰小館 雲南口味

တာမိုးေက်ာ္ ယူနန္စားေသာက္ဆိုင္ 雲泰小館 雲南口味 Photo

Review

Detail Information

Edit request
Shop name တာမိုးေက်ာ္ ယူနန္စားေသာက္ဆိုင္ 雲泰小館 雲南口味
Address 35St,Bt 55*56St, Chanayethazan, Mandalay, Mandalay
Open times
Lunch Dinner
Tel 0991051139
Genre Taiwanese / Fried rice / Dim Sum / Seafood / BBQ /
Purpose Dinner / Brunch / With Friends / Single / Party / Anniversary / Private Room/Space /
View Map