09779999518

Má Là Là

Má Là Là Photo

Review

Má Là Là Review

Review

Detail Information

Edit request
Shop name Má Là Là
Address 72*73 ၾကား ေဒလီယာလမ္း ႏွင့္ ညီညြတ္ေရး လမ္းေထာင့္ , ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ဆ(၁) ရပ္ကြက္၊, Chanmyathazi, Mandalay, Mandalay
Open times Sunday: 07:00 - 21:00
Monday: 07:00 - 21:00
Tuesday: 07:00 - 21:00
Wednesday: 07:00 - 21:00
Thursday: 07:00 - 21:00
Friday: 07:00 - 21:00
Saturday: 07:00 - 21:00
Tel 09779999518
Genre Fried rice / Malar Xing Guo / Noodles / Hamburger / Juice Bar / Sandwich / BBQ / Chinese / Noodles / Other Western / Cafe, Sweets / Others /
Purpose Breakfast / Lunch / Dinner / Brunch / Takeout / With Friends / Date / Single / With Kids / Good Atmosphere / For Business /
View Map