09420045022

ဒယ်​အိုး​လေး ဟင်း​ပေါင်း ထမင်းနယ်​နှင့်​ စားဖွယ်​စုံ

ဒယ်​အိုး​လေး ဟင်း​ပေါင်း ထမင်းနယ်​နှင့်​ စားဖွယ်​စုံ Photo

Review
  • No posts yet. Let's review!
Shop name ဒယ်​အိုး​လေး ဟင်း​ပေါင်း ထမင်းနယ်​နှင့်​ စားဖွယ်​စုံ
Address Infront of Yadanarpon Universit's Main Entrance y, Mandalay, Mandalay
Open times Sunday: 08:00 - 17:00
Monday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 17:00
Tel 09420045022
Genre Mandalay / Shan / Fried rice / Noodles / Cafe / Juice Bar / Other sweets / Myanmar / Chinese / Noodles / Cafe, Sweets /
Purpose Breakfast / Lunch / Brunch / Takeout / With Friends / Date / Single / Good Scenery / Good Atmosphere / Party / Anniversary /