အ မေ့လက်ရာ မြန်မာ ထမင်းဆိုင် | yathar
အ မေ့လက်ရာ မြန်မာ ထမင်းဆိုင်

3 1 Chanmyathazi, Mandalay
Budget - - within 2,500 kyat

전화 번호 09251247897
주소 68 St, Zalat War×Khine Shwe War St, Chanmyatharsi Tsp, Mandalay, Chanmyathazi, Mandalay
영업 시간 일요일: 08:00 - 21:00
월요일: 08:00 - 21:00
화요일: 08:00 - 21:00
수요일: 08:00 - 21:00
목요일: 08:00 - 21:00
금요일: 08:00 - 21:00
토요일: 08:00 - 21:00
지불 Ask
장르 만달레이 요리 , 주스 바 , 미얀마 요리 , 카페・디저트
테마 아침 식사 , 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 포장 가능 , 친구끼리 , 데이트 , 혼밥 , 아이 동반 , 멋진 야경 , 좋은 분위기 , 파티 , 비즈니스 접대 , 결혼기념일

68 St, Zalat War×Khine Shwe War St, Chanmyatharsi Tsp, Mandalay, Chanmyathazi, Mandalay

Reviews
Uwinswe | yathar
Uwinswe
1 Reviews, 0 Followers
2019.05.24 Dinner within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda