Shwe Lar Restaurant | yathar
Shwe Lar Restaurant

5 1 Chanmyathazi, Mandalay
Budget - - within 2,500 kyat

5 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
100%
star 4
0%
star 3
0%
star 2
0%
star 1
0%

Kyu Kyu Lwin | yathar
Kyu Kyu Lwin
1 Reviews, 0 Followers
2019.05.20 Dinner within 2,500 5
Welcome to Shwe Lar Restaurant
[]
test title | yathar