Shwe Lat Yar BBQ & Restaurant | yathar
Shwe Lat Yar BBQ & Restaurant

5 1 Chanayethazan, Mandalay
Budget - - within 2,500 kyat

Menu

没有数据

yathar | foodpanda