09977183862

အင္ပါယာ ဘီယာဆိုင္ (2)

အင္ပါယာ ဘီယာဆိုင္ (2) Photo

Review

အင္ပါယာ ဘီယာဆိုင္ (2) Review

Review

Detail Information

Edit request
Shop name အင္ပါယာ ဘီယာဆိုင္ (2)
Address Sagaing Street, Between 78×79th Sts, Chan Mya Thar Zi Township, Mandalay, Chanmyathazi, Mandalay, Mandalay
Open times Sunday: 07:00 - 22:30
Monday: 07:00 - 22:30
Tuesday: 07:00 - 22:30
Wednesday: 07:00 - 22:30
Thursday: 07:00 - 22:30
Friday: 07:00 - 22:30
Saturday: 07:00 - 22:30
Tel 09977183862
Genre Taiwanese / Fried rice / Seafood / Noodles / Wine / Juice Bar / Grilled meat / Chinese / Sushi, Fish / Noodles / Italian / Cafe, Sweets / Grilled meat, steak /
Purpose Breakfast / Lunch / Dinner / Brunch / All-You-Can-Drink / Wine / Takeout / With Friends / Single / With Kids / Party / For Business /
View Map