Koe Kant Kou Fu Restaurant | yathar
Koe Kant Kou Fu Restaurant

3 2 Hlegu, Yangon
Budget 2,500-5,000 kyat - 10,000-20,000 kyat

3 / 5
2 reviews
2 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

Da Vid | yathar
Da Vid
524 Reviews, 1 Followers
2020.08.27 Morning 2,500-5,000 3
[]
Nao Kinemori | yathar
Nao Kinemori
130 Reviews, 10 Followers
2018.03.26 Dinner 10,000-20,000 3
[]
test title | yathar