เบอร์โทรศัพท์ 09420098866
ที่ตั้ง No. 42/E Bo Yar Nyunt Street, Dagon, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท ราเมน
วัตถุประสงค์

No. 42/E Bo Yar Nyunt Street, Dagon, Yangon

Reviews
Katsutoshi Yabui | yathar
4 Reviews, 10 Followers
2018.03.26 Dinner within 2,500 3
Closed...
[]
Nao Kinemori | yathar
Nao Kinemori
130 Reviews, 10 Followers
2018.03.26 Dinner 5,000-10,000 3
[]
Read more
test title | yathar