เบอร์โทรศัพท์ 09787888533
ที่ตั้ง Bet; 63St & 64St , Bet; 36St & 37St, Chanayethazan, Mandalay
เวลาทำการ วันอาทิตย์: 11:00 - 20:00
วันจันทร์: 11:00 - 20:00
วันอังคาร: 11:00 - 20:00
วันพุธ: 11:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี: 11:00 - 20:00
วันศุกร์: 11:00 - 20:00
วันเสาร์: 11:00 - 20:00
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารพม่า คะฉิ่น , อาหารพม่า
วัตถุประสงค์ อาหารกลางวัน , อาหารเย็น , อาหารเช้าควบกลางวัน , สั่งกลับบ้านได้ , กับเพื่อน , พาเด็กมาด้วยได้

Bet; 63St & 64St , Bet; 36St & 37St, Chanayethazan, Mandalay

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

test title | yathar