Zafer Bar & Restaurant | yathar
Zafer Bar & Restaurant

5 1 Chanayethazan, Mandalay
Budget - - 2,500-5,000 kyat

5 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
100%
star 4
0%
star 3
0%
star 2
0%
star 1
0%

Vam Hazel | yathar
Vam Hazel
449 Reviews, 16 Followers
2019.03.19 Dinner 2,500-5,000 5
Yummy...
[]
yathar | foodpanda