ĐT 09 42290 8609
vị trí 65th street, Pi Tout street x Thazin street, Chan Mya Tharzi Tsp, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 22:00
Thứ hai: 10:00 - 22:00
Thứ ba: 10:00 - 22:00
Thứ tư: 10:00 - 22:00
Thứ năm: 10:00 - 22:00
Thứ sáu: 10:00 - 22:00
ngày thứ bảy: 10:00 - 22:00
Thanh toán Ask
Thể loại Đồ ăn Mandalay , Đồ ăn Myanmar
Mục đích

65th street, Pi Tout street x Thazin street, Chan Mya Tharzi Tsp, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

test title | yathar