เบอร์โทรศัพท์ 09 42290 8609
ที่ตั้ง 65th street, Pi Tout street x Thazin street, Chan Mya Tharzi Tsp, Mandalay
เวลาทำการ วันอาทิตย์: 10:00 - 22:00
วันจันทร์: 10:00 - 22:00
วันอังคาร: 10:00 - 22:00
วันพุธ: 10:00 - 22:00
วันพฤหัสบดี: 10:00 - 22:00
วันศุกร์: 10:00 - 22:00
วันเสาร์: 10:00 - 22:00
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารมัณฑะเลย์ , อาหารพม่า
วัตถุประสงค์

65th street, Pi Tout street x Thazin street, Chan Mya Tharzi Tsp, Mandalay

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

test title | yathar