เบอร์โทรศัพท์ 09 205 4765
ที่ตั้ง 81st Street, Bet 33rd and 34th, Mandalay
เวลาทำการ วันอาทิตย์: 10:00 - 21:00
วันจันทร์: 10:00 - 21:00
วันอังคาร: 10:00 - 21:00
วันพุธ: 10:00 - 21:00
วันพฤหัสบดี: 10:00 - 21:00
วันศุกร์: 10:00 - 21:00
วันเสาร์: 10:00 - 21:00
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารมัณฑะเลย์ , อาหารเมืองฉาน , ก๋วยเตี๋ยว , อาหารประเภทเส้น , อาหารพม่า , อาหารเวียดนาม , อาหารเกาหลี
วัตถุประสงค์ อาหารกลางวัน , อาหารเย็น , อาหารเช้าควบกลางวัน , สั่งกลับบ้านได้ , กับเพื่อน , พาเด็กมาด้วยได้

81st Street, Bet 33rd and 34th, Mandalay

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

test title | yathar