Shwe Mi - Kyar Phat Hta Min | yathar
Shwe Mi - Kyar Phat Hta Min

5 1 Chanayethazan, Mandalay
Budget - 2,500-5,000 kyat -

5 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
100%
star 4
0%
star 3
0%
star 2
0%
star 1
0%

Vam Hazel | yathar
Vam Hazel
449 Reviews, 16 Followers
2019.03.13 Lunch 2,500-5,000 5
ေရႊမိ ၾကာဖက္ထမင္း
[]
yathar | foodpanda