vị trí 41st Street, Bet 65th and 66th, Mahaaungmyay, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 01:00 - 01:00
Thứ hai: 01:00 - 01:00
Thứ ba: 01:00 - 01:00
Thứ tư: 01:00 - 01:00
Thứ năm: 01:00 - 01:00
Thứ sáu: 01:00 - 01:00
ngày thứ bảy: 01:00 - 01:00
Thanh toán Ask
Thể loại Ẩm thực tứ xuyên , Cơm chiên , Dim sum / dim sum , Gyoza , Thịt nướng , miếng bò hầm , người Trung Quốc , Yakiniku / Bít tết
Mục đích

41st Street, Bet 65th and 66th, Mahaaungmyay, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

test title | yathar