Hana Yakiniku Japanese BBQ | yathar
Hana Yakiniku Japanese BBQ

5 1 Chanayethazan, Mandalay
Budget - - 20,000-30,000 kyat

5 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
100%
star 4
0%
star 3
0%
star 2
0%
star 1
0%

Kyalsin Thoon Hsu | yathar
63 Reviews, 7 Followers
2019.03.08 Dinner 20,000-30,000 5
Nice taste and fresh meat.
Like it.
[]
test title | yathar