เบอร์โทรศัพท์ 09 256 100 969
ที่ตั้ง Mya Nanadar 3rd Street, Near U Pwar land bridge, Mandalay
เวลาทำการ วันอาทิตย์: 10:00 - 20:00
วันจันทร์: 10:00 - 20:00
วันอังคาร: 10:00 - 20:00
วันพุธ: 10:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี: 10:00 - 20:00
วันศุกร์: 10:00 - 20:00
วันเสาร์: 10:00 - 20:00
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารมัณฑะเลย์ , อาหารพม่า
วัตถุประสงค์ อาหารเช้า , อาหารกลางวัน , อาหารเย็น , อาหารเช้าควบกลางวัน , สั่งกลับบ้านได้ , กับเพื่อน , พาเด็กมาด้วยได้ , เหมาะสำหรับเจรจาธุรกิจ

Mya Nanadar 3rd Street, Near U Pwar land bridge, Mandalay

Reviews
Kyaw Khine | yathar
Kyaw Khine
40 Reviews, 32 Followers
2019.03.11 Lunch 5,000-10,000 5
Perfect service and delicious restaurant which privide Myanmar traditional cuisine.
[]
市川 俊介 | yathar
市川 俊介
338 Reviews, 47 Followers
2019.03.11 Lunch within 2,500 5
Delicious and service is good also. I recommend this restaurant when you come to Mandalay.
[]
Kyaw Khine | yathar
Kyaw Khine
40 Reviews, 32 Followers
2019.03.11 Lunch 2,500-5,000 4
Perfect service and delicious restauranr which provide Myanamr Traditional Crusine.
[{"id":4355,"from_user_id":null,"to_user_id":null,"shop_id":2325,"review_id":3164,"media_id":null,"fcm_id":null,"device_id":null,"news_id":null,"type_id":3,"body":"I totally agree with you.","open":1,"status":1,"created_at":"2019-03-11T09:52:33.000000Z","updated_at":"2020-01-14T14:56:11.000000Z","to_user_name":null,"avatar":null}]
yathar
2020.01.14
I totally agree with you.
Read more
test title | yathar