ĐT 09798830181
vị trí Mandalay - Lashio Road, Pyinoolwin, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 21:00
Thứ hai: 09:00 - 21:00
Thứ ba: 09:00 - 21:00
Thứ tư: 09:00 - 21:00
Thứ năm: 09:00 - 21:00
Thứ sáu: 09:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Đồ ăn Mandalay , Đồ ăn Myanmar
Mục đích Bữa trưa , Bữa tối , Bữa nửa buổi , Có đồ ăn mang đi , Với các bạn , OK với trẻ em

Mandalay - Lashio Road, Pyinoolwin, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda