ĐT 09771782247
vị trí No. 56, Ground Floor, Yae Kyaw Road Pazundaung Township, 11171, Pazundaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:30 - 21:30
Thứ hai: 10:30 - 21:30
Thứ ba: 10:30 - 21:30
Thứ tư: 10:30 - 21:30
Thứ năm: 10:30 - 21:30
Thứ sáu: 10:30 - 21:30
ngày thứ bảy: 10:30 - 21:30
truy cập No.56, ground floor(right), Yae Kyaw Road,
Thanh toán Ask
Thể loại Ẩm thực Yangon , pizza , Đồ ăn Myanmar , người Ý
Mục đích Bữa trưa , Bữa tối , Bữa nửa buổi , Nửa đêm , Có đồ ăn mang đi , Với các bạn , Ngày , Ngay cả một người cũng không sao , OK với trẻ em

No. 56, Ground Floor, Yae Kyaw Road Pazundaung Township, 11171, Pazundaung, Yangon

Reviews
Kaung Khant | yathar
Kaung Khant
1 Reviews, 0 Followers
2019.12.10 Dinner within 2,500 3
[]
Mi Khine | yathar
Mi Khine
85 Reviews, 27 Followers
2019.12.11 3
[{"id":7853,"from_user_id":null,"to_user_id":null,"shop_id":2283,"review_id":4463,"media_id":null,"fcm_id":null,"device_id":null,"news_id":null,"type_id":3,"body":"good pizza","open":1,"status":1,"created_at":"2019-12-10T11:04:46.000000Z","updated_at":"2019-12-18T11:08:43.000000Z","to_user_name":null,"avatar":null},{"id":7891,"from_user_id":null,"to_user_id":null,"shop_id":2283,"review_id":4463,"media_id":null,"fcm_id":null,"device_id":null,"news_id":null,"type_id":3,"body":"c","open":1,"status":1,"created_at":"2019-12-11T11:42:10.000000Z","updated_at":"2020-01-14T14:56:11.000000Z","to_user_name":null,"avatar":null},{"id":7899,"from_user_id":null,"to_user_id":null,"shop_id":2283,"review_id":4463,"media_id":null,"fcm_id":null,"device_id":null,"news_id":null,"type_id":3,"body":"Wanna eat.\ud83e\udd24\ud83e\udd24","open":1,"status":1,"created_at":"2019-12-13T09:18:57.000000Z","updated_at":"2019-12-18T08:02:44.000000Z","to_user_name":null,"avatar":null},{"id":7900,"from_user_id":null,"to_user_id":null,"shop_id":2283,"review_id":4463,"media_id":null,"fcm_id":null,"device_id":null,"news_id":null,"type_id":3,"body":"Wanna eat.\ud83e\udd24\ud83e\udd24","open":1,"status":1,"created_at":"2019-12-13T09:18:59.000000Z","updated_at":"2019-12-18T08:02:53.000000Z","to_user_name":null,"avatar":null}]
yathar
2019.12.18
Wanna eat.🤤🤤
yathar
2019.12.18
Wanna eat.🤤🤤
April Lae | yathar
April Lae
1 Reviews, 1 Followers
2019.05.18 Dinner within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda