ĐT 09454797778
vị trí myingyan hotel, Myingyan, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 21:00
Thứ hai: 08:00 - 21:00
Thứ ba: 08:00 - 21:00
Thứ tư: 08:00 - 21:00
Thứ năm: 08:00 - 21:00
Thứ sáu: 08:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Đồ ăn Mandalay , Biagagen , Quán ăn gia đình , Đồ ăn Myanmar , Quán bar, quán rượu , Thức ăn nhanh dành cho gia đình
Mục đích

myingyan hotel, Myingyan, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

test title | yathar