09795004606 .0978888

ဟိန္ျမန္မာထမင္းဆိုင္

ဟိန္ျမန္မာထမင္းဆိုင္ Photo

Review

ဟိန္ျမန္မာထမင္းဆိုင္ Review

Review

Detail Information

Edit request
Shop name ဟိန္ျမန္မာထမင္းဆိုင္
Address Amarapura, Mandalay, Mandalay
Open times
Lunch Dinner
Tel 09795004606 .0978888
Genre Yangonese / Mandalay / Myanmar /
Purpose Breakfast / Lunch / Dinner /
View Map