09795004606 .0978888

ဟိန္ျမန္မာထမင္းဆိုင္

ဟိန္ျမန္မာထမင္းဆိုင္ Photo

Review

ဟိန္ျမန္မာထမင္းဆိုင္ Review

Review

Detail Information

Edit request
Name ဟိန္ျမန္မာထမင္းဆိုင္
Address Mandalay Mandalay Amarapura
Access
Open time
Lunch Dinner
Other information
Tel 09795004606 .0978888
Card
Language English : NG
Japanese : NG
Seat
Counter Seat
Private room
Smoke No smoking
Web page
Facebook
Twitter
Dress code Nothing
Establish
Genre Yangonese / Mandalay / Myanmar /
Purpose Breakfast / Lunch / Dinner /
PAGE TOP